Kohaku No Yume (Kohaku No Yume)
Russia
Speed-o'-Sound Sonic