Cloud Strife

Published by

열람수
0
좋아요
78
Final Fantasy VII Advent Children-21/1/2018
Cloud Strife:Thánh Thông
Sephiroth:Thành Long Nguyễn
Photographer:Sở Lưu Hương “Vinh Ruby
Costume Designer+Support:Củ Cà Tím
Makeup Artist:Trịnh Tú Anh
Share to your friends!!

Keyboard Shortcuts:

J
Next
K
Previous
L
Like
O
Zoom
P
History back

상세한 내용

 • PHOTOGRAPHER
  • Quang Vinh
 • EDITOR
 • COSTUMER / PROP MAKER
  • Củ Cà Tím
 • STYLIST
  • Trịnh Tú Anh
 • SUPPORTER
  • Củ Cà Tím

코멘트

더 보기