Deruri (Deruri Shana)
Colombia
Ririchiyo Shirakiin