Koji Kabuto (Mauricio Castillo)
Mexico
Hi, I'm Koji Kabuto.