Eiren Snow (Elizabeth Lejion)
Mexico
Kagome Higurashi